Tänka bortom, räcka längre och hålla hela vägen

Vår mission är att bidra till sinnrika former för involverande interaktion när man arbetar med förbättringar, utvecklar kompetens och samskapar nya koncept och lösningar.

Om RangeMaker

Oväntat kreativt, befriande tryggt

Du kan vända dig till oss när du söker kreativa och erfarna processledare som kan hitta människovänliga vägar även genom riktigt komplexa terränger.

Vi hjälper dig att oväntat kreativt och befriande tryggt genomföra dina workshops, utbildningar och arrangemang och att snabbt få ett mycket bättre framdriv i dina förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt.

Det vi erbjuder är vårt breda know-how inom utformning, teknikanvändning, processledning och coachning för att du ska kunna tänka bortom, komma längre och räcka hela vägen när du ska kunna lösa dina problem, lära nytt och skapa bättre flyt i dina flöden.

I takt med ökad efterfrågan så har vi dessutom blivit allt duktigare på att utforma och genomföra olika typer av hybridaktiviteter där mänsklig interaktion sker i en användarvänlig mix av fysiska och digitala former.

Välkommen att titta in på Range Wide World, vår virtuella värld där du bokstavligen kan gå omkring i våra modeller, processer och verktyg.
Du kan också få en inblick i hur vi tänker, testar och tränar på att leva som vi lär.

När du engagerar Rangemaker får du dessutom en kombination av:

Problemupplösning (Range)
Vi har en förmåga att hjälpa dig som uppdragsgivare att länka samman flera olika kontexter, vidga dina perspektiv och tänka bortom befintliga referensramar. Därmed kan du oftare skapa fler och bättre problemformuleringar som banar väg för hållbarare lösningar.

Samskapande (Maker)

Vi använder involverande arbetsformer som blir till växthus för odling av relationer, tillit och samhörighet – både inom grupper och över olika organisatoriska och kulturella gränser. På så sätt kommer fler individer att känna sig både trygga och värdefulla när de kan bidra till det som gör verklig skillnad.

Våra uppdragsgivare säger om oss att vi:

  • Är duktiga på både själva processerna och hur man använder och kombinerar olika typer av teknik
  • Har sinnrika metoder för kundanpassning och är djupt engagerade långt bortom enskilda uppdrag
  • Snabbt kommer igång i uppdragen och är mycket kreativa i att använda det som redan finns på nya sätt
  • Erbjuder förtroendegivande prismodeller där man känner sig trygg även ekonomiskt

Så har vi hjälpt våra kunder

Några av våra fantastiska kunder

Madelene om Thomas

Thomas de Ming

Han är en ovanlig mix med stor spännvidd.

Lyhörd och entusiastisk.
Ödmjuk och gränsöverskridande.
Lekfull och seriös.
Helhetskoll och detaljuppmärksam.
Energisk och lugn.

Thomas lättrörlighet mellan olika perspektiv gör honom extremt kreativ när han utformar och processleder alla typer av workshops, utbildningar och event.
Lägger man därtill hans djupa intresse för lärande, kryddat med hans iver att lösa de verkliga problemen, så får man en person som hjälper oss att både tänka och agera utanför boxen.

Med lika enkla som geniala tanke- och kommunikationsverktyg hjälper han grupper, företag och organisationer att på ett snabbt och resurssmart sätt nalkas olika situationer och utmaningar från flera olika infallsvinklar. Han vill alltid bidra till att problemformuleringarna verkligen adresserar grundorsakerna och att lösningarna ska få en längre hållbarhetstid.

Hans lekfullt smittande kreativitet för att med enkla medel, och i en mix av fysiskt och digitalt – fygitalt – kunna visualisera och gestalta det vi arbetar med är en stor hjälp för oss alla så att vi kan vara våra bästa och mest närvarande jag innan, under och efter aktiviteterna.

Förresten, detta att kunna göra abstraktioner väldigt konkreta är nog det som gör att hans insatser i företag och organisationer extra tids- och resurseffektiva samtidigt som dessa aktiviteter upplevs som både lustfyllda och som en praktisk hjälp att ta oss till nästa nivå.

Thomas om Madelene

Madelene Segertoft

Om man vill ha en varmhjärtad processledare med väldigt många flygtimmar, och som verkligen vet hur man på olika sätt lockar fram det bästa i både individer och grupper, så är Madelene ett säkert val.

Hon har en enastående förmåga att odla en trygg atmosfär i alla möjliga typer av grupper, åldrar och sammanslutningar där fler individer vågar visa sig som de är samtidigt som de lyssnar på varandra med ömsesidig respekt.

Och även om hon alltid ger konkreta stöd i både självledarskap och i att kunna utveckla tillitsfulla relationer så hjälper hon alltid sina uppdragsgivare att hålla fokus på vad som faktiskt skapar mervärden i deras verksamheter, processer och projekt.

Vid sidan av ett djupt know-how inom processledande så har hon också stor erfarenhet som både ledare och utbildare inom försäljning och vad som krävs av både struktur och kultur för att hela försäljningskedjorna ska fungera mer värdeskapande för kunderna.

Nu i Corona-tider så har hon också hunnit bli en ofta anlitad coach som ger praktiskt stöd till både digitalt erfarna och rena IT-nybörjare i att kreativt kunna använda digitala hjälpmedel för interaktiv kommunikation över geografiska avstånd som exempelvis Zoom och Teams.