Öka räckvidden i
kunskaper, relationer
och kapaciteter.

Som vi ser det så är risken stor att man fastnar i ständiga förändringar utan att egentligen något blir bättre om man har för liten räckvidd i sina kunskaper, relationer och kapaciteter.

Om RangeMaker

Vår mission är att hjälpa dig lösa dina problem, lära nytt och skapa bättre flyt i dina flöden.

Du kan vända dig till oss när du ska genomföra utbildningar, bjuda in till workshops, driva förbättringsarbeten och/eller vill uppnå bättre effekt i dina utvecklingsprojekt.

Det vi erbjuder är vårt kreativa know-how inom utformning, teknikanvändning, processledning och coachning.

I takt med ökad efterfrågan så har vi dessutom blivit allt duktigare på att utforma och genomföra olika typer av hybridaktiviteter där man mixar olika typer av fysisk och digital interaktioner.

När man engagerar Rangemaker kan man förvänta sig att få extra stöd i:

Problemupplösning
Vi har en förmåga att hjälpa dig som uppdragsgivare att kunna länka samman flera olika kontexter och att vidga dina perspektiv. Därmed kan du oftare skapa fler och bättre problemformuleringar som banar väg för hållbarare lösningar.

Samhörighet

Vi använder involverande arbetsformer som blir till växthus för relationsodling – både inom grupper och över olika organisatoriska och kulturella gränser – där fler individer känner sig värdefulla och att de verkligen kan och vill bidra i verksamheternas lärande och görande

Våra befintliga uppdragsgivare säger om oss att vi:

  • Är duktiga på både processer och teknikanvändning
  • Har metoder för att snabbt kundanpassa våra lösningar och alltid finns tillgängliga för support
  • Snabbt kommer igång i uppdragen och är mycket kreativa i att använda det som redan finns på nya sätt
  • Erbjuder förtroendegivande prismodeller där man känner sig trygg även ekonomiskt

Så har vi hjälpt våra kunder

Några av våra fantastiska kunder

Madelene om Thomas

Thomas de Ming

Han är en ovanlig mix med stor spännvidd.

Lyhörd och entusiastisk.
Ödmjuk och gränsöverskridande.
Lekfull och seriös.
Helhetskoll och detaljuppmärksam.
Energisk och lugn.

Thomas lättrörlighet mellan olika perspektiv gör honom extremt kreativ när han utformar och processleder alla typer av workshops, utbildningar och event.
Lägger man därtill hans djupa intresse för lärande, kryddat med hans iver att lösa de verkliga problemen, så får man en person som hjälper oss att både tänka och agera utanför boxen.

Med lika enkla som geniala tanke- och kommunikationsverktyg hjälper han grupper, företag och organisationer att på ett snabbt och resurssmart sätt nalkas olika situationer och utmaningar från flera olika infallsvinklar. Han vill alltid bidra till att problemformuleringarna verkligen adresserar grundorsakerna och att lösningarna ska få en längre hållbarhetstid.

Hans lekfullt smittande kreativitet för att med enkla medel, och i en mix av fysiskt och digitalt – fygitalt – kunna visualisera och gestalta det vi arbetar med är en stor hjälp för oss alla så att vi kan vara våra bästa och mest närvarande jag innan, under och efter aktiviteterna.

Förresten, detta att kunna göra abstraktioner väldigt konkreta är nog det som gör att hans insatser i företag och organisationer extra tids- och resurseffektiva samtidigt som dessa aktiviteter upplevs som både lustfyllda och som en praktisk hjälp att ta oss till nästa nivå.

Thomas om Madelene

Madelene Segertoft

Om man vill ha en varmhjärtad processledare med väldigt många flygtimmar, och som verkligen vet hur man på olika sätt lockar fram det bästa i både individer och grupper, så är Madelene ett säkert val.

Hon har en enastående förmåga att odla en trygg atmosfär i alla möjliga typer av grupper, åldrar och sammanslutningar där fler individer vågar visa sig som de är samtidigt som de lyssnar på varandra med ömsesidig respekt.

Och även om hon alltid ger konkreta stöd i både självledarskap och i att kunna utveckla tillitsfulla relationer så hjälper hon alltid sina uppdragsgivare att hålla fokus på vad som faktiskt skapar mervärden i deras verksamheter, processer och projekt.

Vid sidan av ett djupt know-how inom processledande så har hon också stor erfarenhet som både ledare och utbildare inom försäljning och vad som krävs av både struktur och kultur för att hela försäljningskedjorna ska fungera mer värdeskapande för kunderna.

Nu i Corona-tider så har hon också hunnit bli en ofta anlitad coach som ger praktiskt stöd till både digitalt erfarna och rena IT-nybörjare i att kreativt kunna använda digitala hjälpmedel för interaktiv kommunikation över geografiska avstånd som exempelvis Zoom och Teams.