Öka räckvidden i
kunskaper, relationer
och kapaciteter.

Som vi ser det så är risken stor att man fastnar i ständiga förändringar utan att egentligen något blir bättre om man har för liten räckvidd i sina kunskaper, relationer och kapaciteter.

Om RangeMaker

Vi hjälper er att tänka längre, komma längre och räcka längre.

Vi vill hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå en ökad räckvidd i kunskaper, relationer och kapaciteter.

Oavsett om ni arbetar fysiskt, digitalt eller i en mix av de båda – det som vi kallar ”fygitalt” –  så kan du som uppdragsgivare förvänta dig att vi kan tillföra det lilla extra inom dessa tre områden:

  • Kunskaper – förnya era kompetenser 
    När ni behöver få mer kunskap, en djupare förståelse och tillgång till fler perspektiv för att lättare kunna navigera och agera inom flera kunskapsområden, sammanhang och situationer.
  • Relationer – odla starkare samhörigheter
    När ni vill odla relationer över olika gränser – både organisatoriska, professionella och kulturella – så att era relationer sträcker sig längre, blir rikare och i grunden bygger på ömsesidig och uthållig respekt.
  • Kapaciteter – utveckla era samförmågor
    När ni vill öka kapaciteten i både lärande, utveckling och leverans genom att utveckla arbetsformerna och få en större tillgång till den samlande kompetensen där många fler individer kan använda fler sidor av sig själva.

Och utifrån dina behov som uppdragsgivare så väljer vi tillsammans i vilka former som vi bäst kan göra nytta för er –  workshops, utbildningar, events, on-the-job, nätverksträffar, projektaktiviteter m fl

Så har vi hjälpt våra kunder

Några av våra fantastiska kunder

Madelene om Thomas

Thomas de Ming

Han är en ovanlig mix med stor spännvidd.

Lyhörd och entusiastisk.
Ödmjuk och gränsöverskridande.
Lekfull och seriös.
Helhetskoll och detaljuppmärksam.
Energisk och lugn.

Thomas lättrörlighet mellan olika perspektiv gör honom extremt kreativ när han utformar och processleder alla typer av workshops, utbildningar och event.
Lägger man därtill hans djupa intresse för lärande, kryddat med hans iver att lösa de verkliga problemen, så får man en person som hjälper oss att både tänka och agera utanför boxen.

Med lika enkla som geniala tanke- och kommunikationsverktyg hjälper han grupper, företag och organisationer att på ett snabbt och resurssmart sätt nalkas olika situationer och utmaningar från flera olika infallsvinklar. Han vill alltid bidra till att problemformuleringarna verkligen adresserar grundorsakerna och att lösningarna ska få en längre hållbarhetstid.

Hans lekfullt smittande kreativitet för att med enkla medel, och i en mix av fysiskt och digitalt – fygitalt – kunna visualisera och gestalta det vi arbetar med är en stor hjälp för oss alla så att vi kan vara våra bästa och mest närvarande jag innan, under och efter aktiviteterna.

Förresten, detta att kunna göra abstraktioner väldigt konkreta är nog det som gör att hans insatser i företag och organisationer extra tids- och resurseffektiva samtidigt som dessa aktiviteter upplevs som både lustfyllda och som en praktisk hjälp att ta oss till nästa nivå.

Thomas om Madelene

Madelene Segertoft

Om man vill ha en varmhjärtad processledare med väldigt många flygtimmar, och som verkligen vet hur man på olika sätt lockar fram det bästa i både individer och grupper, så är Madelene ett säkert val.

Hon har en enastående förmåga att odla en trygg atmosfär i alla möjliga typer av grupper, åldrar och sammanslutningar där fler individer vågar visa sig som de är samtidigt som de lyssnar på varandra med ömsesidig respekt.

Och även om hon alltid ger konkreta stöd i både självledarskap och i att kunna utveckla tillitsfulla relationer så hjälper hon alltid sina uppdragsgivare att hålla fokus på vad som faktiskt skapar mervärden i deras verksamheter, processer och projekt.

Vid sidan av ett djupt know-how inom processledande så har hon också stor erfarenhet som både ledare och utbildare inom försäljning och vad som krävs av både struktur och kultur för att hela försäljningskedjorna ska fungera mer värdeskapande för kunderna.

Nu i Corona-tider så har hon också hunnit bli en ofta anlitad coach som ger praktiskt stöd till både digitalt erfarna och rena IT-nybörjare i att kreativt kunna använda digitala hjälpmedel för interaktiv kommunikation över geografiska avstånd som exempelvis Zoom och Teams.