Tänka bortom, räcka längre och hålla hela vägen

Du kan vända dig till oss när du söker riktigt erfarna processledare, utbildare och arbetsformgivare.
Vi hjälper dig att smidigt kunna kombinera både fysiskt och digitalt i dina workshops, utvecklingsprojekt och event.

Om RangeMaker

Oväntat kreativt, befriande tryggt

Vår mission är att bidra med sinnrika former, smarta processer och lättanvända verktyg för att våra uppdragsgivare ska kunna odla samhörighet, samförstånd och samförmågor i en allt mer utspridd tillvaro.

Vi hjälper dig helt enkelt att hitta mer människovänliga vägar även genom riktigt komplexa terränger.

Det vi erbjuder är vårt breda know-how inom utformning, processledning, teknikanvändning och coachning för att din organisation, projektgrupp eller nätverk ska få mer ”range” – att ni lättare ska kunna tänka bortom, komma längre och räcka hela vägen när ni ska lösa era problem, lära nytt och skapa bättre flyt i era flöden.

För att du ska få en bakgrund till vår gemensamma förmåga att hjälpa dig så kan du läsa om både uppdragsgivare, utbildningar och sammanhang under avsnittet om Thomas & Madelene (som du når via menyraden ovan).

När du engagerar Rangemaker får du helt enkelt en kombination av:

Problemupplösning (Range)
Vi har en förmåga att hjälpa dig som uppdragsgivare att länka samman flera olika kontexter, vidga era perspektiv och tänka bortom befintliga referensramar. Därmed kan ni oftare skapa fler och bättre problemformuleringar som banar väg för hållbarare lösningar.

Samskapande (Maker)

Vi använder involverande arbetsformer som blir till växthus för odling av relationer, tillit och samhörighet – både inom grupper och över olika organisatoriska och kulturella gränser. På så sätt kommer fler individer att känna sig både trygga och värdefulla när de kan bidra till det som gör verklig skillnad.

Våra uppdragsgivare säger om oss att vi:

  • Är duktiga på både själva processerna och hur man använder och kombinerar olika typer av teknik
  • Har sinnrika metoder för kundanpassning och är djupt engagerade långt bortom enskilda uppdrag
  • Snabbt kommer igång i uppdragen och är mycket kreativa i att använda det som redan finns på nya sätt
  • Erbjuder förtroendegivande prismodeller där man känner sig trygg även ekonomiskt

Så har vi hjälpt våra kunder

Några av våra fantastiska kunder

Thomas de Ming

CV

Madelene om Thomas

Han är en ovanlig mix med stor spännvidd.
Lyhörd och entusiastisk.
Ödmjuk och gränsöverskridande.
Lekfull och seriös.
Helhetskoll och detaljuppmärksam.
Energisk och lugn.

Thomas lättrörlighet mellan olika perspektiv gör honom extremt kreativ när han utformar och processleder alla typer av workshops, utbildningar och event.
Lägger man därtill hans djupa intresse för lärande, kryddat med hans iver att lösa de verkliga problemen, så får man en person som hjälper oss att både tänka och agera utanför boxen.

Med lika enkla som geniala tanke- och kommunikationsverktyg hjälper han grupper, företag och organisationer att på ett snabbt och resurssmart sätt nalkas olika situationer och utmaningar från flera olika infallsvinklar. Han vill alltid bidra till att problemformuleringarna verkligen adresserar grundorsakerna och att lösningarna ska få en längre hållbarhetstid.

Hans lekfullt smittande kreativitet för att med enkla medel, och i en mix av fysiskt och digitalt – fygitalt – kunna visualisera och gestalta det vi arbetar med är en stor hjälp för oss alla så att vi kan vara våra bästa och mest närvarande jag innan, under och efter aktiviteterna.

Förresten, detta att kunna göra abstraktioner väldigt konkreta är nog det som gör att hans insatser i företag och organisationer extra tids- och resurseffektiva samtidigt som dessa aktiviteter upplevs som både lustfyllda och som en praktisk hjälp att ta oss till nästa nivå.

Madelene Segertoft

Kort om bakgrund via uppdrag, utbildningar och sammanhang

Apple Business School
-ingick i första kullen elever och sedan verksamhetsansvarig

TV4
-stöd i deras digitalisering av både redaktioner och administration

Rädda barnen
-interimsuppdrag i olika delar av verksamheten med inriktning på samverkan

Dialect
-utbildnings- och rekryteringsansvarig i resan från medlemsägd till franschaise

Scouterna
-årets fritidsledare i Nacka i rollen som scoutledare och föreningsutvecklare

Gymnasieskolan Knut Hanhn
-träna gymnasieelever i självledarskap och klasser i gruppdynamik

CompetenceCompaniet
-krishantering och avlastningssamtal (medlem i nätverket sedan 2016)

Gestaltakademin
-praktisk förändringsledning + handledning för en komplex tid

Klustret – Stiftelsen Ekskäret
-gemenskap för förändringsledare för ett hållbart samhälle


Thomas om Madelene

Om man vill ha en varmhjärtad processledare med väldigt många flygtimmar, och som verkligen vet hur man på olika sätt lockar fram det bästa i både individer och grupper, så är Madelene ett säkert val.

Hon har en enastående förmåga att odla en trygg atmosfär i alla möjliga typer av grupper, åldrar och sammanslutningar där fler individer vågar visa sig som de är samtidigt som de lyssnar på varandra med ömsesidig respekt.

Och även om hon ger väldigt konkreta stöd i både självledarskap och i hur man kan utveckla tillitsfulla relationer så hjälper hon alltid sina uppdragsgivare att samtidigt hålla fokus på vad som faktiskt skapar mervärden i deras verksamheter, processer och projekt.

Vid sidan av ett djupt know-how inom processledande så har hon också stor erfarenhet som både ledare och utbildare inom försäljning och vad som krävs av både struktur och kultur för att hela försäljningskedjorna ska fungera mer värdeskapande för kunderna.

Numer så har hon också hunnit bli en ofta anlitad coach som ger praktiskt stöd till både digitalt erfarna och rena IT-nybörjare i att kreativt kunna använda digitala hjälpmedel för interaktiv kommunikation över geografiska avstånd som exempelvis Zoom, Miro, Mibo och Teemyco.