7 januari, 2024

Hög tid för oss alla att börja leva sig in i Spatial Computing

Vi länkar längst ner till en bra artikel i Forbes om ”rumsliga gränssnitt till digitala resurser och funktioner”, d v s att vi kan bryta oss fria från skärmar/tangentbord och istället får tillgång till digital information kopplad till föremål och ytor i våra fysiska miljöer.

Spatial Computing innebär alltså att vi kopplar samman fysiskt och digitalt så att vi inte tänker så mycket på att vi är förstärkta med digitala resurser och funktioner.

De miljöer/rum/utrymmen (spaces) vi befinner oss i blir då till aktiva stöd i vårt lärande, tänkande och samspel eftersom själva miljön erbjuder inbyggda mönster för att hantera komplexitet, gör informationskällor lättillgängliga och är fylld av olika uppmärksamhetsstödjande ”ledstänger”.

Detta är något vi ”MacGyver-style” har jobbat med länge.

Först i rent fysiska former via exempelvis Thomas koncept Flowroom (här en länk till en spellista på YT där han visar multifunktionaliteten hos några av byggstenarna i en tidig version av detta koncept för ”instant interior”: 

Sedan har vi börjat integrera allt fler typer av digitala resurser och funktioner i de fysiska miljöerna (t ex QR-koder på fysiska objekt för att man via mobil/platta ska nå digitala resurser).

Nu jobbar vi allt mer aktivt med att skapa mixade miljöer där vi låter både fysiska och virtuella miljöer fungera som en slags speglingar av varandra.

Vårt Charithon, Charity Hackathon, den 5 januari är ett sådant exempel där vår fysiska miljö på NAV speglades på plattformen Welo och deltagarna fanns både i det fysiska rummet och det virtuella rummet: https://lnkd.in/dw2PPQze
Vi använde också av olika digitala resurser (generativ AI, virtuella arbetsytor m fl) som vi nådde både från det fysiska och virtuella rummen.

Detta är alltså inte den traditionella formen av ”hybrid” (några sitter i ett rum och några tittar på från Teams/Zoom) utan här samarbetar bokstavligen de som är i det fysiska rummet med individer i det virtuella dito.

Och det finns en massa begrepp som länkar till varandra som beskriver denna sammankoppling mellan fysiskt och virtuellt:

VR (virtuell verklighet) skapar en helt digital miljö.

AR (augumented/förstärkt verklighet) förbättrar den fysiska världen med digital information.

MR (mixad verklighet) blandar dessa två genom att förbättra den fysiska världen med digitala element och interaktioner.

AV (augumented/förstärkt virtualitet) är en underkategori inom MR.
Medan MR blandar digitala och fysiska element, fokuserar AV specifikt på att integrera verkliga objekt i en virtuell miljö.

XR (utvidgad verklighet) är en paraplyterm som omfattar alla dessa teknologier (VR, AR, MR, AV) och alla andra tekniker som möjliggör interaktion med digitala miljöer.

Men i artikeln på Forbes så använder man alltså begreppet ”Spatial Computing”: https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/2024/01/06/what-is-spatial-computing/

Det är mer än hög tid att börja leva sig in i de nya förutsättningar och möjligheter som uppstår när tekniken gör det allt lätatre att koppla ihop fysiskt och digitalt!

;