19 februari, 2022

Värdefullt att kombinera analoga och digitala verktyg i visualiseringen

Vi älskar att facilitera möten som gör skillnad. Att stötta upp dialogen med visuella ”verktyg” som både är analoga och digitala oavsett om vi ses fysiskt eller online.

Vår erfarenhet är att det lockar fram modet att uttrycka sin mening och ger energi att vara närvarande och bidra till framdrift i de aktuella frågeställningarna.

I tisdags var jag fysiskt i ett konferensrum där Madelene jobbade med en grupp under en hel dag.
Nedan några exempel på vad vi menar med visuella hjälpmedel som både är analoga och digitala:

·      Trädockor för att gestalta & beskriva känslan just nu och önskat samarbetsklimat för att kunna bidra med sitt bästa jag.
·      Analogt ritande bilder eller skrivna texter för att koppla upp fler sinnen mot en framtida vision. Dessa fångas sedan upp digitalt med QR-kod till en gemensam digital arbetsyta.
·      En gemensam digital arbetsyta för att skapa en gemensam bild över nuläget. För att i nästa steg sortera fram och identifiera vilka aktiviteter som får störts effekt och bidrar till förflyttning mot önskat läge.

Här använde Madelene padlet.com både för att skapa den gemensamma digitala ytan och att generera QR kod till den samma. Den kräver ingen app för deltagarna och är väldigt intuitiv för hur man laddar upp bilder.

Som alternativ till egenritad bild kan man också lätt bildgoogla i applikationen.

Miro.com är också ett favorit verktyg men den kräver tyvärr att man har appen i mobilen för att göra motsvarande manöver. Men om man jobbar online och använder länkar krävs inga installationer/konton för Miro om du delat ut en digital yta att arbeta på.

;