23 juni, 2020

Nu har vi startat en kurs i Zoom om Zoom för seniorer 75+ (och uppåt)

Nu har vi startat vår sommarkurs för 25 seniorer (75+, äldsta är 92) i att lära sig använda Zoom. Varje vecka hela sommaren har gruppen tisdagsfika samtidigt som de lär sig grunderna i att vara zoomdeltagare (inklusive grundläggande handhavande av dator/surfplatta/mobil) och sedan att själva skapa och leda olika zoom-aktiviteter.

Syftet är att de ska kunna kliva in i online-gemenskapen och kunna umgås med släkt/vänner, starta studiecirklar och även kunna bidra med sina stora erfarenheter till olika verksamheter.

Madelene är lysande som pedagogisk ciceron (skriver Thomas) och vi upptäcker samtidigt alla möjliga hinder för IT-ovana för att kunna få tillgång till de digitala möjligheterna. Dels handlar det om förståelse för grundläggande begrepp (vad är t ex en ”länk” i detta sammanhang och vad betyder alla engelska ord?).

Dels är gränssnitten inte anpassade för svagare syn och lite fumligare fingrar. För olika enheter (dator, surfplatta och mobil) så ser ju dessutom skärmen olika ut när man är inne i samma tjänst. Ännu mer komplext blir det när användarna har så olika versioner av operationssystem i sina enheter.

Vi lär oss lika mycket som seniorerna och förbereder oss för att sprida lärdomarna vidare till både fler seniorer och till de som tillhandahåller tekniken. Nu kort paus för att sätta på mer kaffe och sedan blir det samtal i mindre grupper om teknikskiften man har varit med om i livet.

;