17 juni, 2022

Låt oss (bokstavligen) ställa frågorna på bordet

Med några vintage DVD-fodral så kan man bokstavligen ställa de viktigaste frågorna på bordet. Här ser du en bild från det ganska kluriga workshop-arbetet med att många olika aktörer vill skapa en samsyn kring en strukturplan för en stadsdel som som ska vägleda 25 år framåt i tiden (Kista).

Just metaforen ”frågor på bordet” kan användas mycket medvetet för att sortera vilken ordning man vill/behöver arbeta med olika frågor men också tydliggöra vilka frågor som är ”heta” (d v s som har inbyggda intressekonflikter).

Vid just denna workshop så fick deltagarna också lägga frågor i en byrålåda (d v s lägga DVD-fodral i en låda) om alla höll med om att frågorna inte behövde arbetas med just nu.

Sen vill vi slå ett slag för just DVD-fodral som visualiseringshjälpmedel.
Förutom att man lätt kan använda utsidan på fodralen (där man stoppar in omslag) som en visualiseringsyta som kan stå upp för sig själv så kan man förvara information i fodralen.
Det kan handla både om informationsblad som man vill ta fram för fördjupning i arbetet men fodralen fungerar också bra som uppsamlare av det som har skrivits/ritats under workshopen kring respektive fråga/fodral.

Du kan också ha små usb-minnen liggande i fodralen om det är tunga digitala filer (t ex CAD/BIM) som du vill göra tillgängliga även om man inte har så bra uppkoppling precis där man är.

Du kan också sätta små QR-koder på fodralen för att länka till olika digitala resurser som deltagarna kan nå via sina mobiler. Det kan t ex vara filmer där någon introducerar frågeställningen som står på fodralen eller till ett Zoommöte där någon väntar för att få visa runt i en fysisk miljö som berör den fråga man jobbar med.

Ja, låt oss oftare ställa frågorna på bordet (bokstavligen) så att vi har lättare att kunna möta varandra i kontexter, perspektiv och infallsvinklar!

;