9 mars, 2021

Få direkt tillgång till know-how genom RangeAlongs™

Vi tror mycket på att ge stöd just när någon vill göra saker 4Real – in reality and real-time with real stuff that leads to realization.

Detta är anledningen till att vi på RangeMaker vill kunna vara riktigt närvarande och stöttande direkt in i uppdragsgivares verksamheter även över geografiska avstånd.

Och du som följer oss vet ju hur vi med ganska enkla medel lyckas uppnå detta genom att använda videotjänster och befintlig teknik på kreativa sätt.

Då kan vi i rollen som processledare, handledare, lärare eller coach snabbt och smidigt ”beama in” hos uppdragsgivarna och hjälpa till just där och när de har nytta av att ha direkt tillgång till vårt know-how.

Vi har identifierat de fyra vanligaste aktiviteterna där vi ofta i realtid stöttar uppdragsgivare när de jobbar 4Real.

Det handlar dels om att hjälpa dem att rigga teknik, miljöer och processer inför olika interaktiva aktiviteter och även i deras arbetsflöden.

Det handlar också om att hjälpa dem att förstärka sina tankeprocesser i workshops och arbetsmöten eller att testa saker i praktiken.

Vi genomför också träningspass för att de ska bli bättre på att använda teknik och digitala tjänster.

Vi har nu paketerat erbjudanden om att på detta sätt få tillgång till vårt know-how i tjänstepaketet RangeAlongs™.

Är du intresserad!
Då är det bara att du hör av dig så beamar vi in till dig och berättar mer.

;