8 december, 2021

Utan uppmärksamhet är det svårt att främja ett produktivt lärande

Här har vi en riktigt bra sammanfattning av kritiska faktorer för uppmärksamhet att väva in i sina pedagogiska koncept när man utformar och leder processer som syftar till att främja ett produktivt lärande.

Vi kommer att lägga denna bild på golvet (bokstavligen) i en del av vår virtuella lärdesignstudio för att både få idéer på funktionalitet i olika lärmoment och för att använda som checklista när jag värderar våra pedagogiska lösningar.

Och just detta att skapa variation inom och mellan olika moment i lärandet är också något som underlättar både en högre grad av uppmärksamhet och bidrar till en större minnesbehållning, d v s att det blir lättare att komma ihåg och återkalla stommen i de kunskaper som ska läras in.

;