12 april, 2022

Smart och social 3D-video-plattform blir ännu bättre

Väldigt trevligt att träffa Sander van Houdt (designchef på Mibo) för att resonera kring hur denna smarta och sociala 3D-video-plattform (som vi också lekfullt kallar Vintage-VR) kan vidareutvecklas som ett ännu kraftfullare verktyg i fygitala arbetsmöten, workshops, utbildningar och evenemang.

På bilderna ser ni (en liten del) av tre av många livliga världar och miljöer som vi redan använder i många olika sammanhang.

Kan vara en bild av text där det står ”山 FUTURE LARP 印 FUTURE LARP early access”

Vi tror att redan bra kommer att bli ännu bättre!

;