29 september, 2020

Med foton och visuella nycklar skapas trygghet i hela teamet när den digitala tekniken ska användas i flera parallella miljöer

Vi jobbar just nu med att stötta genomförandet av Konstdygnet* som i år har sin fysiska bas i Nyköping och som samtidigt kommer att göras tillgängligt virtuellt (med anledning av restriktionerna kring Corona).

Vårt uppdrag är att producera den virtuella tillgängligheten till arrangemanget där konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet träffas för att stärka infrastrukturen inom konstområdet.

Som så ofta så handlar det om att hjälpa vår uppdragsgivare att snabbt och smidigt bygga upp och producera aktiviteterna i några parallella fygitala studios (en mix av fysisk och digital). Dessa byggs upp på de olika platser i de fysiska miljöerna som man vill göra tillgängliga för interaktion och inlevelse även för de som medverkar på geografisk distans.

När man jobbar med flera parallella studios och har en mängd olika komponenter som ska kopplas ihop – och fungera smidigt tillsammans – så ökar ju antalet felkällor. Har man dessutom flera ganska ovana användare av tekniken så är ju risken stor att det sprider sig en osäkerhetskänsla.

Då har vi kommit fram till att man med fördel kan kombinera ett systematiskt testande – något som är avgörande för att hitta smarta lösningar och få en stabilitet i genomförandet – med att skapa ett visuellt körschema.

Detta körschema består av foton och ett antal visuella nycklar som ger alla i teamet en överblick av de olika momenten och dessutom ger en handfast vägledning i riggningen i de olika fysiska miljöerna (placeringar av alla komponenter, ljussättning, ljudförhållanden m m). Man kan också lättare beskriva de olika delmomenten i varje huvudmoment och ge enkla tumregler för handhavanden av tekniken.

Effekten blir att alla i teamet har en bättre förståelse för hur tekniken är hopkopplad och ska användas. Vi blir samtidigt mindre beroende av enskilda ”hjälte-tekniker” som förväntas springa omkring och lösa tekniska problem vart efter de dyker upp.

Så, vårt tips är helt enkelt att kombinera testande av tekniska lösningar med skapandet av enkla visuella guider som skapar en trygghet i hela teamet.

* Konstdygnet är ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar.

;