11 oktober, 2021

Hybrid 4Real – mer av samordning och lärande vid själva frontlinjen och inte en bit bakom den.

På bilden ser du en satir-klassiker som ändå fångar rätt mycket av hur många verksamheter liksom sväller med olika koordinationsroller som ofta befinner sig en bra bit bakom frontlinjen, platserna där det verkliga värdet ofta uppstår.

Men det behöver inte vara så.

Man kan med fördel förflytta mycket mer av koordinationsrollernas tillvaro till frontlinjen (bokstavligen) med hjälp av kreativ användning av utrymmen och mobil teknik.

Vi kallar detta angreppssätt för ”Hybrid 4Real” och har genomfört flera lyckade projekt.

Benämningen Hybrid 4Real syftar på hur man kan använda enkel teknik och involverande samspelsformer för att bokstavligen kunna arbeta i fyra ”real” – in Reality in Real-Time with Real Stuff from start to Realization.

Det handlar alltså om hur man med relativt enkla medel kan överbrygga geografiska avstånd, öka förståelse för lokala förutsättningar och korta ledtider i genomföranden. Vi tror på att främja att mer av koordinationen sker i frontlinjen (där oftast själva värdet uppstår) och på så sätt skapa både tillit och engagemang inom organisationen och möjliggöra mer daglig närkontakt med kunder/användare/brukare.

————-

Finns intresse hos dig att vi på RangeMaker erbjuder en kombo av kurs och träningsläger för att du och dina kollegor/partners/kunder ska lära er vad vi har lärt oss?

Då behöver du bara skriva en rad så ordnar vi något som fungerar för dig/er inom de ramar för tid och ekonomi som ni har.

;