19 september, 2021

Göra det möjligt att röra sig i visualiseringar av det man tänker på och arbetar med

Här är ett bra exempel på hur man med enkla medel kan använda golvet för att visualisera modeller, parametrar och variabler kring vilka man sedan kan interagera i sociala, rörliga, fokuserande och tankevidgande former.

Och om man tänker ”fygitalt” (mix av fysiskt och digitalt) så är det faktiskt inte så svårt att komma på hur man med lika enkla medel både kan lägga ett digitalt lager av information ovanpå den fysiska visualiseringen (enklast via titta igenom mobiler och/eller projicera information från tak/sida) och länk ihop den fysiska visualiseringen med digitala informationsresurser (t ex använda QR-koder på fysiska objekten länkade till digitala resurser i både realtid och asynkront som alla når via sina mobiler/surfplattor).

Om sedan varje deltagare kan sätta sin mobil på bröstet med kamera riktad utåt från sig själva så kan de para ihop sig med virtuella deltagare och bli deras ”armar och ben” i det fysiska rummet samtidigt som de virtuella deltagarna kan jobba i bakgrunden med att hitta, dela och förädla digital information (t ex på Miro/Mural eller andra digitala visualiseringstjänster).

Förresten, vill du dra nytta av naturens välgörande påverkan på den mänskliga organismen så kan du med fördel jobba på detta sätt även utomhus – t ex i en skogsglänta, på en större brygga vid vattnet eller på toppen av ett berg med utsikt. Krävs bara ett enkelt mobilt bredband för att göra det mer fygitalt.
Så jobbar vi inom Swedish Nature Hackers när vi s a s hackar naturen för att erbjuda ännu bättre förutsättningar för mänskliga förmågor att tänka, lära och samspela.

(foto från workshop kring skapa hållbarhet enligt ”Doughnut Economics” i en stad).

;