27 januari, 2022

En väldigt användbar modell för styrning och utveckling

Här vill vi påminna om en närmast larvigt användbar modell att använda i styrning och utveckling av sin verksamhet.

Först skapar ni en nulägesbild genom att visualisera era aktiviteter/projekt (i enkla symboler) och sätter dessa aktiviteter/projekt i respektive zon kring sjöstjärnan där de bör finnas. Fyll sedan på med det som ni borde börja göra.

Sedan jämförs och synkas er visualisering med vad som finns i era strategiska dokument, era projektplaner och era uppföljningssystem.

Så fort ni hittar saker som inte synkar (strategin framhåller en sak, projektplanerna styr på något annat och uppföljningssystemets nyckeltal styr på något tredje …. så rättar ni till detta och uppdaterar er sjöstjärnekarta.

Nu har ni ett kraftfullt redskap för att löpande (dagligen, veckovis och månadsvis) prioritera det som gör en positiv skillnad och fasa ut det som inte tillför något för verksamheten.

Vill du få en boost och en ledstång att hålla i för att snabbt kunna omsätta det vi tipsar om ovan in i er tillvaro där alla är allt mer utspridda i rum, tid och vanor?

Hör bara av dig så hjälper vi dig!

;