1 mars, 2021

En fygital workshop för att träna på förbättringsarbete

På bilderna ser du instruktioner inför en workshop som Thomas ska leda med en ledningsgrupp som befinner sig på en annan fysisk plats än vad han gör.

De ska få träna på att visualisera processer, identifiera konkreta förbättringspunkter i sina flöden och att skapa användbara nyckeltal för att lättare kunna uppmärksamma och agera på hur väl de lyckas i sitt förbättringsarbete.

Arbetsgången är att Thomas i förväg skickar digitalt material för dem att att printa och klippa iordning.

De fixar också tripods/mobilhållare och kommer att koppla upp ett par mobiler utan ljudström till samma Zoom-möte som vi använder till workshopen så att Thomas kan se hur de visualiserar på sina bordsytor.

Han kommer också att ha flera kameror i RangeMakers egen studio (huvud-webkamera, surfplattor och mobiler) så att de själva kan titta närmare på det som Thomas visar och berättar.

Detta är var vi kallar en fygital workshop (en mix av fysiskt och digitalt) där vi MacGyver-style kombinerar det bästa av de fysiska och virtuella världarna.

Som extra tips så föreslår vi att man dessutom har individer på plats med mobiler på de fysiska platser där processerna man jobbar med faktiskt används.

Då kan man jobba ännu mer 4Real (Reality, Real stuff, Real-time & Realization).

;