10 januari, 2022

Tänk inte antingen digitalt eller fysiskt, tänk istället hur ni gifter ihop de båda världarna!

Inför möten med utvecklare av virtuella plattformar så har vi jämfört tre tjänster för virtuellt samarbete (Welo, SpatialChat och svenska Teemyco). Inser (som vanligt) att vi vill kombinera funktioner och användargränssnitt från olika tjänster för att få en mer optimal tjänst.

Vi vill exempelvis kombinera Welos och Teemycos administrativa gränssnitt för att på olika platser addera resurser (länkar, info, virtuella arbetsytor) med SpatialChats snygga och intuitiva gränssnitt som möter användarna/deltagarna för att visualisera dessa resurser i själva miljöerna.

Vi skulle också vilja kombinera Teemycos smidiga gränssnitt för att skapa och placera olika rum (med lite olika funktionalitet) på olika ”våningsplan” med de andra två tjänsternas visuella rumskänsla.

Sen förstår vi förstås att man behöver av ganska avgränsade praktikfall (user cases) för att kunna prioritera i vilka funktioner man erbjuder. Men vi kan ändå tycka att det blir lite begränsande om man antingen fokuserar på att stötta det tajta teamet eller om man skapar funktioner för workshops och event med deltagare från många olika funktioner.

I vår värld borde man kunna stötta båda situationerna (intern OCH extern interaktion) eftersom nästan alla arbetsgrupper består just av en mix av interna och externa.

Sedan saknar vi drivet att förbereda för mer ”immersiva” gränssnitt som ger en mer rumsligt omslutande närvarokänsla (VR/AR). Vi kan förstå det kortsiktiga argumentet att marknaden inte är där ännu, men på lång sikt (d v s 2-3 år) 🙂 så behöver man inte vara tekniknörd för att räkna ut hur långt tekniken då har hunnit utvecklas.

Här tycker vi faktiskt att tjänsten Mibo (https://getmibo.com/) ligger riktigt bra till. Här använder man vanlig dator, chrome-browser, kamera, mikrofon och tangentbord men i Mibos världar visualiseras videorutorna ovanpå små ”robot-avatarer”. Eftersom ljudet också är rumsligt (hör den som är till vänster om en från vänster) så blir det faktiskt en stark social och rumslig upplevelse när man är i Mibo.

Vi på RangeMaker har ”early access” hos just Mibo och riskerar kanske att tjata hål i huvudet på deras utvecklingsteam om vilka ytterligare funktioner vi vill ha 🙂 Men vi ser en mycket stor potential att använda deras plattform som en ”träningsbrygga” till de mer immersiva tjänster och arbetsformer som kommer.

Framför allt vill vi redan nu ta bort ”murarna” mellan virtuell och fysisk interaktion.
Och det är vårt huvudbudskap när vi träffar utvecklingsteam: tänk inte antingen digitalt eller fysiskt, tänk hur ni gifter ihop de båda världarna!
– – – –
Här är länkarna till de tre tjänsterna:
Welo: https://www.welo.space/
SpatialChat: https://spatial.chat/
Teemyco: https://www.teemyco.com/

;