15 februari, 2021

Kombinera virtuella tjänster för att erbjuda en mer variationsrik inlevelse

Vi har allt mer börjat jobba med kombinationer av virtuella tjänster för att kunna erbjuda grupper mer variationsrika inlevelser de interagerar med varandra på ett involverande sätt.
För ett par veckor sedan jobbade vi med en grupp byggherrar som vanligtvis inte samarbetar men som nu bygger en gemensam stadsdel. Därför vill de skapa en bättre samsyn och samordna sina aktiviteter.

För att ge dem en mer variationsrik inlevelse av att interagera med en hög social bandbredd – även om deltagarna befann sig på olika geografiska platser – så kombinerade vi tre virtuella tjänster i samma workshop: en virtuell ö, en tjänst för visualisering samt en videomötestjänst.

VIRTUELL Ö
Vi hade den virtuella ön Mibo som plats för att odla social energi.
Här kan man via lättstyrda avatarer få en känsla av att befinna sig på samma plats. Man använder sin vanliga kamera och mikrofon men kan röra sig i en 3D-rymd med piltangenter.

TJÄNST FÖR VISUALISERING
Vi visualiserade tillsammans i tjänsten Miro där vi både bildgogglade fram associationer till olika känslor man vill förstärka samt jobbade i kartbilder för att beskriva redan klara hyresgäster samt olika aktörer som man skulle vilja locka att öppna upp i den nya stadsdelen.

VIDEOMÖTESTJÄNST
Vi hade slutligen Teams som samlingsplats och grupprum för samtal om potentiella intressekonflikter och möjliga synergier.

Tips
Det man måste ta höjd för när man kombinerar olika tjänster är att olika deltagare dels har olika kapacitet på sina datorer/plattor/mobiler (beror mycket på olika processorkraft och olika versioner av operativsystem), dels är olika vana att använda dessa tjänster.

Tid för test och träning innan
En viktig tumregel för att hantera dessa skillnader bland deltagarna är att erbjuda tider innan man kör själva huvudaktiviteten då de i lugn och ro kan testa och träna på att använda tjänsterna.

Bygga in tid för snabblärande
Vi bygger också in ”ställtider” i själva programmet när man genomför aktiviteterna så att det finns tid för ovana deltagare att snabblära sig olika handhavanden och för att vi ska kunna hjälpa till att hantera små datorkrångel.

I förväg genomföra webbenkät för att fokusera
För att vid denna typ av ganska komplexa workshops kunna hinna med att processa en större mängd information – och även lättare kunna ta till vara på deltagarnas olika erfarenheter och idéer – så genomför vi ofta webbenkäter någon vecka innan workshopens genomförande.
Då kan vi på ett systematiskt sätt samla in information och sortera fram det som det redan fanns samsyn kring bland deltagarna. På detta sätt ökar chansen att vi kan fokusera på en mer värdeskapande interaktion vid själva workshopen.

– – – –

I vår egen koncept- och kompetensutveckling så jobbar vi nu med hur vi ännu smidigare ska kunna kombinera virtuella tjänster med mer fysiska metoder och hjälpmedel. Här handlar det mycket om att använda kameror och mikrofoner på ett kreativt sätt för att man lättare ska kunna titta in hos varandra i sina respektive fysiska miljöer.
Det får dock bli ämnet för ett eget inlägg.;