11 augusti, 2020

Motverka social isolering genom att hjälpa seniorer överbrygga det digitala utanförskapet

Idag hade vi avslutningslunch i Zoom-kursen för seniorer (arrangerad av diakonirörelsen i Saltsjöbaden) där kyrkoherde Lars och kyrkomusiker EvaMarie bjöd på själslig spis från Uppenbarelsekyrkan innan alla träffades i mindre grupper kring olika Zoom-matbord (mat hemkörd till alla) och sedan avslutningsvis samtalade om fortsättningen för deras gemensamma lärande genom social samvaro (det vi kallar ”digitalt lärande gemenskaper”).

Bland många förslag som kom fram fanns att via Zoom gå på bio tillsammans och sedan prata om filmen efteråt över lite gott att dricka.

Detta uppdrag ingår i en del av vår gemensamma mission – via RangeMaker – att minska den sociala isoleringen hos seniorer genom att hjälpa dem överbrygga det digitala utanförskapet.

Helt enkelt en meningsfull uppgift.

;