30 april, 2021

Inspirerande att få flytta gränserna för virtuell ledarskapsträning

I veckan tränade vi 20 seniora chefer från olika bolag inom samma holdingbolag – säten i USA, Brasilien, Tyskland och Sverige – på ”remote cross-brand collaboration in phygital settings”:

Övningsdagen innehöll fem steg:
-Rapid prototyping för att ta fram parallella koncept
-Optimera produktionsprocess
-Testa och utveckla produktion och träningsprogram
-Genomföra ”full run test” och skapa produktportfölj
-Reflektera över lärdomar från träningsdagen

Vi utgick från att vika, producera och träna på att kasta pappersflygplan.

En av många olika flygplansmodeller

Först skapade deltagarna många parallella flygplansmodeller utifrån olika krav (jobbade med varandra framför sina kameror).

Sedan valdes bästa modellerna ut och teamen jobbade via Humatarer (mänskliga avatarer) för att visualisera produktionsprocesser för att snabbt producera pappersplan.

En av Humatarerna producerar flygplan utifrån en produktionsprocess som har skapats av ett annat team (via deras Humatar).

Teamen bytte flygplansmodell och produktionsprocess med varandra och testproducerade plan samtidigt som man mätte ledtider och förbättrade kvalitén på produkt och process.

Avslutade med ”full run test” där de två bästa planen valdes ut till en gemensam produktportfölj.

Resultat:
Ovanligt mycket djuplärande och relationsodling mellan deltagarna från olika kulturer och företag.
Samtidigt ett skönt bevis på att man kan skapa riktigt bra ledarskapsträning i en mix av digitalt och fysiskt!

Thomas tillsammans med Humatar-teamet hälsar på alla deltagare efter övningen.

;