20 juni, 2022

Välkommen att utforska Inner Development Goals i sinnrika former

Riktigt trevligt när vi på föreläsarfestivalen på Vår Gård introducerade vårt upplägg för att i sinnrika former utforska Inner Development Goals.

Under proccessledning av Madelene så började vi inomhus där deltagarna fick bekanta sig med de fem huvudkategorierna i detta system av förmågor för transformation (läs mer här: https://www.innerdevelopmentgoals.org/).

Uppgiften var då att reflektera över ens egen relation till de olika kategorierna och även lyssna på andras reflektioner.

Sedan fick alla deltagare vika sitt eget samtalsverktyg (vår förädling av ”loppan”) för att under en kort promenad dela med varandra om hur man själv har förändrat sig sedan tio år tillbaka (och hur man tror att man har förändrat sig tio år framåt).

Sedan fick alla fördjupa sig i de olika förmågorna som är grupperade i de fem huvudkategorierna Vara, Relatera, Samarbeta, Tänka och Agera. Då visade vi hur man med fördel kan vara utomhus för att ”se, röra och samlas” kring de olika förmågorna samtidigt som man reflekterar och delar med sig.

Vi avslutade med att koppla deltagarnas reflektioner till hur man kan förstärka dessa i vardagen.

Tack för att vi är inbjudna att samarbeta med er på Vår Gård Kadi Upmark och Caroline Weineson!

Och om du är intresserad av att introducera IDG för din organisation eller nätverk i Vår Gårds inspirerande miljöer med sin enastående service så tveka inte att kontakta Caroline.

;