2 oktober, 2021

Tankeredskap för att göra fler saker i tillvaron både tänkbara och genomtänkta

Och vad är då detta som du ser på bilden (förutom sex suddigum anskaffade hos Nobelmuseet)?

Jo, ett multifunktionellt tankeredskap för att handfast kunna leda vår varseblivningen när vi vill urskilja både vad som är tänkbart (möjligt att tänka eller troligt att sker) och vad som är genomtänkt (tål att betraktas ur flera perspektiv).

Det som inte syns på bilden är den frågeställning som vi ställer i mitten (det man vill tänka på tillsammans), de skyltar vi sätter på/vidd de olika hjärnorna (kan vara olika perspektiv, kontexter eller parametrar/variabler) och de olika mönster vi skapar på bordsytan för att man lättare ska kunna strukturera och styra vad man uppmärksammar och hur man tolkar det man tänker på.

Vi är övertygade om att vi behöver skapa oss bättre verktyg för vårt tänkande om vi ska ta oss ur gamla tankespår och destruktiva tankeloopar.

Och som vi ser det så bör dessa ”tangible thinking tools” skapas med så enkla medel som möjligt för att vi ska kunna ha råd att ha många av dem samtidigt som vi minskar vår resursförbrukning.

Och de som är djupt kunniga inom detta med komplexitet vet ju att man behöver ha väldigt enkla (inte simpla, utan just enkla) lösningar för att kunna hantera en stor komplexitet.

Komplexa lösningar brukar däremot sällan bidra konstruktivt utan man fastnar istället i förenklingar samtidigt som man förbrukar (onödigt) stora resurser.

Så, låt oss hjälpas åt att skapa fler tankeredskap som kan ge oss mer ”range” att kunna tänka bortom, komma längre och räcka hela vägen!

;