24 november, 2021

Resa genom att koppla ihop olika platser, professioner och personligheter i ett produktivt sammanhäng

Kul bild från 2020. Samtidigt så har vi på RangeMaker faktiskt aldrig rest så mycket till så många olika platser – och träffat så många nya spännande medmänniskor – som vi har gjort under pandemin. Då har vi från olika ställen i vår bostad (i praktiken fem olika ”ministudios) öppnat upp tunnlar till både virtuella och fygitala (mix av fysiskt/digitalt) utrymmen.

Och vår nisch blev redan från början att med kreativt know-how kombinera fysisk och digital interaktion (både samtidigt och i smidiga övergångar mellan de båda). Vi förstår nu att just detta är superhett även om det allmänt kallas för ”hybrid” eller för ”remote”.

Det ger oss ännu mer motivationsbränsle att fortsätta skapa enkla lösningar för att i en tillvaro där vi blir allt mer utspridda i tid, rum och vanor koppla ihop olika platser, professioner och personligheter i ett produktivt ”sammanhäng”.

;