17 december, 2021

Muren mellan fysiskt och digitalt är inte högre än vad vi gör den till – här ett tips

Här kommer ett tips om hur ni kan jobba fygitalt (en mix av fysiskt och digitalt) för att både kunna använda flera sinnen när ni tankejobbar med stöd av visuell information och samtidigt snabbt kan skapa digitala tvillingar till de fysiska 3D-visualiseringarna för att fortsätta förädla informationen.

1 Skicka dokumentmallar till deltagare/medarbetare med origamifigurer att printa, klippa ut och vika ihop.

2 Sätt upp mobiler på stativ kopplade till exempelvis Zoom så att alla kan se varandras händer när man flyttar kring på objekten (kan t ex handla om att prioritera mellan olika faktorer, urskilja ömsesidiga samband och/eller sätta saker i sekvens och tidsplan).

3 Alla tar sedan foton av sina fysiska visualiseringar och laddar upp på en digital arbetsyta (exempelvis Miro).

4 På den digitala arbetsytan kan sedan de olika visualiseringarna skapa nya mönster och ni kan även koppla länkar till respektive objekt som ger fördjupande information (videoklipp, excelark, bildspel och egentligen vilken digital informationskälla som helst.

Överkurs:
Den förädlade visualiseringen som ni har på en Miroboard kan ni sedan projicera på en vägg/whiteboard via en projektor och sedan kan ni rita på den fysiska projicerade ytan för att ytterligare förädla informationen.

Den förädlade visualiseringen på väggen/whiteboarden kan ni sedan fotografera igen (som helhet eller i delar) och ladda upp igen på Miro. Och där fortsätter ni att förädla o s v.

Muren mellan fysiskt och digitalt är inte högre än vad du gör den till.

;