20 februari, 2022

Man kan med fördel använda QR-koder i både fysiska och digitala former

Thomas provade om han kunde sammankoppla ett antal individer som alla kände Thomas men som inte kände varandra sedan tidigare via att skicka ett mail som innehöll fyra QR-koder.
Det gick!

Så här gjorde han:

I mailet stod en inbjudan att rikta mobilen mot datorn och sikta på den första QR-koden i mailet som gick till en film som Thomas hade laddat upp på YouTube. Där berättade han att han tycker att dessa individer – som alla känner Thomas – torde tycka att det vore roligt att träffa varandra på en Nyfika.

I mailet stod också var de tre andra QR-koderna gick – dels till ett Zoommöte (som öppnades kl 16.00 dagen efter utskicket av mailet), dels en Miroboard (där Thomas hade lagt några foton och några frågor som man kan vara nyfiken kring) och dels till Padlet-vägg (där man uppmanades att ladda upp ett foto på en sak som man hade en speciell relation till).

Thomas hade ju inte koll på om de som fick mailet hade tid att träffas just då, men han tänkte att de ändå skulle bli nyfikna på både upplägg och Nyfika.

Det blev de! Alla sex individerna dök upp i Zoom vid 16-tiden nästa dag och hade enligt egen utsago väldigt inspirerande tillsammans.

Så, vi kan alla se till att våra medmänniskor får en chans att träffas över olika gränser.
Det behövs bara lite kreativitet i vår QR-kodning 🙂

;