31 januari, 2022

Låt oss visualisera mera!

Visuell signalering är ofta en underskattad metod för att tydliggöra intentioner, preferenser och status.

I klassrum och vid workshops kan man exempelvis ha grön/gul/röd mugg på varje bänk/bord som signalerar till lärare/processledare (gul= kom när du kan, röd= behöver hjälp nu).

Enkla visuella signalsystem går utmärkt att använda även i virtuella format.

Om vi tar ett väldigt enkelt sätt att visuellt signalera i vanliga videotjänster (Zoom/Teams/Meet) så kan alla individer ha fysiska bilder/föremål synliga via sina kameror för att signalera olika saker.

När olika grupper jobbar på olika delar av en större gemensam virtuell arbetsyta (i t ex Miro/Mural) så kan grupperna signalera till processledaren genom att placera visuella signaler vid sin respektive arbetsyta så att processledaren kan se om gruppen behöver hjälp.

Kan vara bra att även jobba mer med ytmönster och olika former för att inte utesluta de individer som har någon form av nedsatt färgsyn.

Så, låt oss visualisera mera!

;