15 december, 2021

Låt oss skapa i en bättre arbetsform för att komma i en bättre mental form

I allt vi vill göra och åstadkomma måste vi utgå från att tillvaron (för de flesta) liknar det som beskrivs på bilden. Det betyder att alla strukturer, processer och aktiviteter behöver ta detta sinnestillstånd i beaktande i både utformning, göranden och uppföljningar.

Och vi på RangeMaker tror inte att det är en uthållig strategi att lägga på ett lager av kompensationer ovanpå arbets- och utbildningsformer som är källan till press och stress av redan överbelastade, fragmenterade och lättstörda sinnen.

Det hjälper bara en kort stund med en retreat, en liten justering av tidsramarna för möten i Oulook eller pushnotiser i mobilen om att man behöver ta pauser. Den underliggande strukturen (och kulturen) har så mycket större inflytande på processer och aktiviteter än dessa små interventioner.

Därför kommer man mycket längre (och orkar hela vägen) om man tänker bortom ”kontoret som en fabrik” och industrialismens sätt att arrangera både arbete och kompetensutveckling (d v s hur vi jobbade före pandemin).

Vi bör alltså inte tillbaka till det ”normala” där vi i återkomsten har full fart i alla gamla rutiner och ritualer samtidigt som vi har lagt på ytterligare ett lager av digitala strukturer och aktiviteter som vi anammade under pandemin.

Istället bör vi ta oss tiden att backa ut från situationen och tillsammans tänka, testa och träna på att utforma, genomföra och följa upp våra processer och resultat i en mycket bättre form som lockar fram det bästa inom och mellan oss människor utan behov av kompenserande aktiviteter.

Låt oss helt enkelt komma i en bättre form genom att skapa oss en bättre form för arbete och kompetensutveckling.

Om du vill ha inspiration för hur ni kan jobba med denna arbetsformgivning så är det bara att du hör av dig!

;