5 maj, 2021

Dagligen vidareutvecklas massor av tjänster för virtuell interaktion med hög social bandbredd

Vi gillar uppdateringarna på 3D-videochatt-tjänsten Mibo (man använder vanlig kamera/mik, rör sig lätt med avatarer och hör varandra när man är nära varandra).

Förutom att det finns flera olika öar med olika miljöer (skog, tropisk och vinter) så finns nu också workshop-studio och en större möteshall med angränsande grupprum. Man kan också dela skärm genom en snygg projektorlösning.


Ytterligare ett exempel på att vi även i lättanvända virtuella miljöer kan odla mänsklig interaktion med hög social bandbredd bortom TV-sändningar, huvuden i rutor och chatttrådar.Mibo är en av flera tjänster som vi på RangeMaker kopplar ihop i en helhet för att göra det mycket lättare för arbetsgrupper, projektteam, workshopdeltagare och eventbesökare att interagera på ett visuellt, variationsrikt och vägledande sätt.

För det är ju så, vi behöver inte förminska våra möjligheter att interagera i virtuella former om vi bara använder det som redan finns på smarta sätt.

;