14 oktober, 2020

Testination Community – en lärande gemenskap där vi tränar på att testa

Nu startar vi lärande gemenskap där vi tillsammans hjälps åt att utveckla förmågan att snabbare och smartare kunna testa olika hypoteser, problemformuleringar och koncept.
Vi kallar gemenskapen för Testination Community.

Vi vill på detta sätt attrahera nyfikna individer som vill omsätta sina idéer, frågeställningar och skisser till praktiska experiment och funktionella prototyper.

Strävan är att odla en trygg och lustfylld miljö där individer vågar vara öppna med sina idéer och får hjälp att prova nya saker, mod att vara i nya situationer och stöd i att kunna lära från nya skeenden. 

I takt med att testandets know-how utvecklas inom gemenskapen så blir misslyckanden och oväntade resultat något man lär sig uppskatta allt mer.

Vem som helst som har med(borgar)skap i Community Testination kan initiera en eller flera test-sessioner. 

Som testvärd så bokar man tid och lokal, ordnar fram teknik och material som behövs vid testandet och bjuder sedan in de andra genom att introducera en övergripande testfråga. Sedan tar deltagarna med sig sina egna konkreta situationer och upplevda svårigheter som de själva vill passa på att undersöka, experimentera och kunskapa kring vid test-sessionen.

Vid testerna kan man närvara både fysiskt och virtuellt. 
Vi börjar med ett format för våra test-sessioner där tidsramarna för de praktiska testerna är mellan kl 17.30 – 19.00 och sedan är det efterhäng för de som vill.

Deltagarna delar på självkostnaden för genomförandet – som ofta handlar om lokal och förtäring – och får sedan ta del av lärdomarna som skördas från testerna. 

Mellan test-sessionerna så bygger individerna i gemenskapen vidare på det gemensamma kunskapandet genom en öppen och nyfiken interaktion på en virtuell nätverksplattform.

Inledningsvis blir det en sluten FB-grupp som man får ansöka till och sedan bygger vi ut infrastrukturen utifrån önskemål och behov i gemenskapen.

Här har du länken till FB-gruppen

För att söka nya problemformuleringar, och odla förutsättningar för nya livgivande relationer, så bjuder vi löpande in till något som vi kallar för ”Nyfika” där individer som aldrig tidigare har träffats får chansen att vara nyfikna på varandra över en fika. Vi kommer att skriva mer om detta senare.

   

;