16 november, 2021

ProblemMakarna – att träna på att formulera bättre problem och att samspela virtuellt i en mer rumslig miljö

Vi har genomfört en serie träningssessioner i 3D-tjänsten Mibo där begåvade medmänniskor från olika sektorer och sammanhang har träffats för att både träna på att formulera bättre problem och på att samspela virtuellt i mer rumsliga 3D-miljöer.

Vid varje session så anmälde någon av deltagarna ett problemområde som vi använde som träningsexempel. Vi introducerade sedan olika metoder för problemformulering vid de olika sessionerna.
Efter sessionen fick alla deltagare en sammanfattande dokumentation där de kunde få en påminnelse om både metoden som vi använde och en sammanfattning av de nya problemformuleringar som vi skapade.

Och det var verkligen fascinerande att se hur mycket man hinner med och hur långt man kan komma på 45 välplanerade minuter i en virtuell 3D-värld som man når via sin vanliga datorskärm:
-träna på att navigera i Mibo
-incheckning där vi för veta vilka som är med och förväntningar på sessionen
-introduktion till träning i problemformulering
-anmälan av problemområden att träna på
-introduktion av metod för problemformulering
-arbete i parallella grupper för att utveckla problemformuleringar enligt introducerad metod
-reflektion kring vad vi har utvecklat på så kort tid
-utcheckning kring upplevelse och vad deltagarna tar med sig


När alla sessioner var genomförda så skapades också en samlande dokumentation där alla deltagare fick ta del av metoder och resultat från de andra sessionerna som de själva inte medverkade vid.

Vi hade också en AW på vår tropiska Mibo-ö där många av deltagarna dök upp för att fortsätta samtalet och fördjupa nya relationer.

Om du är intresserad av att vi ordnar en session av ProblemMakarna med ditt team eller ditt nätverk så är det bara att du hör av dig. Vi vågar lova en stund av ”nytta med nöje”.


;