21 oktober, 2020

Det går att visualisera tillsammans i en mix av fysisk och digital närvaro

Lyckat test igår när Thomas ”fygitalt” (i en mix av fysiskt och digitalt) tränade ett antal olika ledningsgrupper i att snabbt och involverande visualisera flöden och processer. Flera av grupperna som var fysiskt på plats hade med sig medlemmar via digital närvaro. 

På bilden ser du en av grupperna som har med sig två ledningsgruppsmedlemmar via en mobil som rikas ner mot bordsytan där man jobbar med visualiseringen. 

Och för att de digitalt närvarande ska kunna ta plats i det fysiska rummet så har varje digital deltagare har en fysisk kompis som fungerar som deras armar vid bordet.

Vi fick problem med ljudet när flera grupper jobbade för nära varandra i samma rum och därför flyttade några grupper ut till andra utrymmen.

En annan lärdom var att man som fysisk ”parhäst” behöver vara medveten om att de som är med digitalt har olika personligheter. Bl a kan någon som är lite mer eftertänksam få lite svårare att ta plats vid bordet än en mer impulsiv och utåtriktad (som i rena fysiska möten alltså, men förstärkt när digitala deltagare ska samspela med fysiska dito i samma aktivitet). Då behöver man som fysisk representant i paret kompensera lite för detta.

Testa för at lära är den nya svarta!
#TestinationCommunity

;