6 mars, 2021

En workshop-cockpit för att snabbt beama sig in som workshopledare var som helst i världen

Det tog max 20 minuter att förvandla vardagsrum till workshop-cockpit med flera kameror (varav en går att programmera för att snabbt byta vad som syns i stora bilden – olika tavlor och föremål). Återställning av rummet tog ca 10 min.

Det betyder att vi kan beama oss in som workshopledare var som helst i världen (i fredags var Thomas hos en ledningsgrupp i Jönköping) och det krävs inte mer en en halvtimme i kringtid för att göra i ordning vår egen miljö för att den ska underlätta att leda aktiviteter som bygger på visualiseringar och involverande interaktion även över geografiska avstånd.

Via LinkedIn fick vi en fråga om vilken bildmixer vi använder för att kunna byta mellan kameror. Och svaret är att vi inte använder någon bildmixer. Enkelhet är vår grej.

Genom kreativ användning av Zoom (flera enheter i samma möte, men bara en av dem har ljudström), och sedan smidig användning av funktionen spotlight (samt att deltagarna lär sig använda pin för att vara sin egen bildproducent) så behövs ingen bildmixer.

Vi tror förresten inte att man ska tänka ”TV” utan istället fokusera på hur man underlättar medskapande deltagande genom kreativ användning av befintlig teknik och digitala tjänster. Då kan man uppnå mycket värde per insats i både tid och pengar.

Känns både inspirerande och hållbart!

;