20 november, 2022

Ett framtidsfokuserat ledarskap erbjuder framtidsfönster, framtidsdörrar och framtidsrum

I förra veckan medverkade jag tillsammans med många andra innovationsledare på årets konferens om innovationsledning (arrangerad av föreningen Innovationsledarna tillsammans med RISE och Vinnova).

Ett viktigt budskap under dagen var att alla typer av verksamheter behöver ett mycket mer framtidsfokuserat ledarskap för att kunna bana väg för nya innovationer.

Detta med framtidsledarskap är en av åtta principer för innovationsledning som finns i den nya innovationsstandarden ISO 56002.

Men vad innebär egentligen ett framtidsfokuserat ledarskap i praktiken?
Vad är det man gör annorlunda som man annars inte gör i sitt ledarskap?

Som jag ser det så är det tre distinkta uppgifter en framtidsfokuserad ledare har att utföra.

Den ena är att medvetet skapa olika typer av framtidsfönster genom vilka medarbetare och andra intressenter kan få hjälp att kunna föreställa sig olika framtider. Det handlar om att erbjuda olika typer visualiseringar och berättelser som ger en möjlighet att kunna leva sig in i olika framtider.

Den andra huvuduppgiften är att skapa olika typer av framtidsdörrar som utifrån framtidssignaler, och analyser av underliggande framtidskrafter, gör det möjligt att konkretisera olika kritiska vägval man har att ta ställning till redan idag. Vilka av alla möjliga framtidsdörrar bör organisationen öppna och börja utforska på ett systematiskt sätt?

Den tredje uppgiften är att erbjuda framtidsrum där man med enkla medel kan simulera skeenden, reaktioner och ageranden i framtid där nya förutsättningar råder. Här kan man använda sig av olika scenariospel och framtidslajv för att därmed ge starkare upplevelser av möjliga framtider och därmed förbättra individers framtidsberedskap.

Som jag ser det så har vi ju föga nytta av att formulera principer för innovationsledning om vi inte kan omsätta dessa till praktiska metoder och lättanvända verktyg.
Med hjälp av framtidsfönster, framtidsdörrar och framtidsrum så kan fler ledare agera mer framtidsfokuserat.
Så blir en standard för innovation mer användbar.

;